Spekter projekt

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE STANOVANJSKIH STAVB
ENERGETSKE SANACIJE IN PREGLEDI STAVB
PROJEKTIRANJE INDUSTRIJSKIH IN ENERGETSKIH OBJEKTOV
PROSTORSKO IN URBANISTIČNO NAČRTOVANJE
PROJEKTANTSKI IN STROKOVNI NADZOR
arhitekturno in gradbeno projektiranje in tehnično svetovanje


Projektiranje in tehnično svetovanje


Projektantski in strokovni nadzor


Energetski pregledi in svetovanje