O podjetju

Družba SPEKTER PROJEKT, Projektiranje in inženiring, d.o.o. je bila ustanovljena dne 15.09.2000 in vpisana v sodni register dne 28.11.2000 pod številko registrskega vložka 1/33890/00 in številko sklepa SRG 2000/13133 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo v Ljubljani.

Glavna dejavnost družbe je arhitekturno in gradbeno projektiranje ter tehnično svetovanje.

Podjetje je v seznamu projektivnih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) vpisano pod evidenčno številko 2257.

Naziv podjetja:
SPEKTER PROJEKT, Projektiranje in inženiring, d.o.o.

Naslov:
Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje

Odgovorni predstavnik podjetja:
Drago Ostrovršnik, direktor

Transakcijski račun:
IBAN SI56 0233 0008 9806 480 (NLB d.d.)

Matična številka:
1555413000

Davčna številka:
30350727

Telefon:
03 56 33 000

E-mail: